Bransjens første ‘‘live streamede’’ digitalkonferanse

Få tilgang til alt innhold fra konferansen!

Enkeltdeltaker

kr. 490

per deltaker

Organisasjon/firma

kr 1990

per organisasjon/firma
(ubegrenset antall deltakere)

KJØP TILGANG

Arrangører:

Velkommen til bransjens første "live streamede" digitalkonferanse

Vi er stolte over å invitere til nok en lederkonferanse for renholdsbransjen. Denne gangen heldigitalt!

Både Datec og NFSR har et sterkt engasjement når det gjelder utvikling og nytenking i bransjen. Da Covid 19 ga oss utfordringer med å arrangere hver våre konferanser, så vi først mulighet for gjøre dette sammen fysisk, før vi deretter bestemte oss for å gjennomføre arrangementet både heldigitalt og sammen.    

Det har vært en krevende men spennende reise, og vi gleder oss til å invitere deg med på et helt nytt konsept for digitalkonferanse i bransjen.    

Vårt mål med denne konferansen er at vi sammen skal engasjere deg med dagsaktuelle tema som kan gi deg kunnskap og skape debatt, kreative prosesser, men ikke minst inspirasjon til å møte «den nye normalen».    

Den digitale rammen for konferansen gir oss muligheten for å inkludere mange flere på nye måter. Først og fremst gir den en mulighet for at du som deltakere får stor fleksibilitet i forhold hvordan du vil delta og hvordan du kan bruke innholdet som skapes på konferansen. Du kan velge å delta hele dagen eller bare deler av dagen, fordi du kan alltids se de innslagene du ikke får tid til «live» senere. Det vil være enkelt å invitere med andre i organisasjonen eller blant kunder som normalt ikke ville vært med på våre tradisjonelle konferanser til bare å delta i ett tema du tenker er relevant. Videre vil du som deltaker kunne være med å engasjere deg i debatt eller delta med spørsmål i vår livechat som vil strømmes parallelt med innslagene.    

Enten du er en del av renholdsbransjen eller nysgjerring på hvordan denne samfunnsviktige bransjen utvikler seg, så håper vi at du vil benytte deg av muligheten for å delta enten som lytter eller engasjert chatter.  

Vi ser frem til å møte deg digitalt! 

Jørgen Sannesmoen

CEO Datec AS

Hege Wilsbeck

NFSR Leder

IoT-teknologi = bransjeutvikling​​

Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland har ansvaret for styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har representert Trøndelag Høyre på Stortinget siden 2001. ​ ​ Vi er glad for at Linda Hofstad Helleland ønsker å bidra til konferansen med innspill bl.a. grunnlag for debatt i teamet som omhandler IoT-teknologi = bransjeutvikling. ​ På bakgrunn av innslag fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon vil ministeren dele noen av sine tanker og vurderinger rundt temaet og bransjen.​

Innleder til konferansen​

Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo

Raymond Johansen har vært leder for Oslos byråd siden 2015. Johansen var statssekretær i Utenriksdepartementet i Jens Stoltenbergs første og andre regjering, og han var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015. Han er kjent for sitt sterke engasjement i politikken både nasjonalt og lokalt, men spesielt når det gjelder Oslo. Gjennom de siste månedene har han hatt en sentral rolle i håndteringen av den krevende Covid-19 situasjonen i vår hovedstad.

Vi er glad for at Raymond Johansen vil åpne Renholdsbransjens første digitale live konferanse.

Digital «live» konferanse fra studio​

Konferansen er tilgjengelig på en egen digital plattform med tidsriktig innhold og innovative digitale funksjoner.

Én uke før konferansen, vil vi åpne en konferanseportal på denne nettsiden hvor du får tilgang til innhold før, under og etter konferansen.

Fullspekket program med en rekke gode innledere og ekspert paneldeltakere som skal snakke om ulike temaer 

Eksperter i studio vil debattere temaer og du som deltaker kan gjennom chat, engasjere deg med spørsmål underveis

Videointervjuer

Videointervju med Eirik Norman Hansen, Ekspert på digitalisering og teknologi

Videointervjuer

Videointervju med Ksenia Levi, Style Manager, Clarion Hotel The Hub

Videointervjuer

Videointervju med Vigdis Austrheim, Leder og teamutvikler

Program og dagsaktuelle tema

01Trygge arbeidsplasser - Trygt renhold

De fleste arbeidsgivere, enten det er offentlig eller privat, er mer enn noen gang opptatt av å skape trygge og sikre arbeidsplasser når de ansatte, elever eller brukere skal tilbake på arbeid eller skole. Samhandling mellom de ansatte og de som utfører renholdet blir derfor ekstra viktig av hensyn til både økonomi og ressursbelastning. Hvordan løser ulike organisasjoner dette?

Intervju med flere bedriftsledere for store selskap i Norge om hvordan de takler hverdagen for å skape trygge arbeidsplasser.

Innslag som viser praktisk smittevernsrunde med Stamina supplert av praktisk oversikt over relevante metoder fra Lilleborg

02Beredskapsplaner og smittevern

Smittevern og beredskapsplaner har fått ny betydning i renholdsbransjen, men også for arbeidsgivere. I helsesektoren har smittevern og beredskapsplaner vært en del av standarden, nå gjelder det for alle. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Hva har vi lært? Hva kan vi gjøre med det fra et bransjeståsted?

Et innslag fra Oslo Legevakt om hvordan de har løst denne utfordringen

Det er viktig å ha gode renholdsrutiner og riktige renholdsmetoder; Hva fjerner smitte? Når er det behov desinfeksjon? Oslo Legevakt tar oss med på en spennende reise i kampen mot smitteberedskap.

03IoT-teknologi = bransjeutvikling?

IoT har vært et aktuelt tema i bransjen før Covid 19 slo til. Har Covid 19 gjort IoT mer eller mindre aktuelt? Er det andre ting vi bør prioritere først eller vil IOT være med å hjelpe oss med håndteringen av dette.

Et innslag fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon seksjonssjef Paulo Ruvina som forteller hvordan de jobber med teknologi, hvordan de erfarte dette gjennom Coronatiden og hva de tenker om dette fremover?

Teknologioptimist Eirik Norman Hansen holder et energisk og inspirerende innlegg om muligheter og utfordringer

04Det grønne skiftet i praksis

Det grønne skiftet berører i høyeste grad renholdsbransjen. FNs bærekraftsmål setter retningen på en rekke områder for å sikre et bedre liv og helse for mennesker individuelt og for at vi sammen skal sikre en natur og planet som er i stand til å tåle den menneskelige aktiviteten. De 17 målene handler om forhold som påvirker i global skala, basert på summen av lokale handlinger. Hvordan påvirker dette renholdsbransjen? Hvilke av bærekraftsmålene er viktigst nettopp for oss?

NHO Drift og Service presenterer sitt bærekraftsprosjekt. Bransjen har sammen med UN Global Compact og Pwc laget et veikart for Renhold, Kantine og Skadesanering

05Leder i den nye digitale hverdagen

Den nye digitale hverdagen i renholdsbransjen med fokus på ledelse og kontinuerlig utvikling. Covid 19 har påvirket bransjen til å måtte tenke nytt også innenfor områdene ledelse og kommunikasjon. Digitalisering byr på både utfordringer og muligheter. Hvordan kan vi som ledere bruke digitaliseringen til å utvikle oss selv som ledere?

Vigdis Austrheim presenterer hvordan nye måter å jobbe på krever nye måter å lede på og hvordan vi som ledere kan spille sammen med teknologien.

Tove Gartland, partner og leder for lederutvelgelse i Assessit, forteller om hvordan vi kan lykkes som ledere.

06Fortsetter vi å applaudere for renholderne?

Covid 19 har satt fokus på renholdere og renholdsfaget som samfunnskritisk funksjon. Kronprinsen gratulerte renholdere personlig og folket applauderte. Har applausen stilnet, eller pågår den ennå? Hvordan kan vi som bransje sikre at applausen fortsetter og at renholderne og renhold kan bli bedre synlig som profesjonell samfunnskritisk funksjon selv om krisen er over?

Bransjen vil hedre Årets Servicehelt og stå sammen om fortsatt applaus.

07Idiotene på hjemmekontor og smartere digital kommunikasjon

Del 1 - Slik takler du idiotene på hjemmekontoret. Mange kjenner kanskje de populære foredragene «Slik takler du idiotene på jobben», som har hatt stor suksess landet rundt. Nå har Stenstrøm laget et koronatilpasset som ser på hjemmekontorets kollegatyper slik at vi kan forstå mer av de som ikke er som oss selv. Du trodde kanskje du var kvitt idioten på jobben, men nå har idioten kommet helt inn på hjemmekontoret ditt.

Del 2 - Bedre kommunikasjon i digitale møter. Bli med for å lære mer om effektiv kommunikasjon og dialog i digitale møter. I dette foredraget ser Per Henrik Stenstrøm på forskjellene mellom digitale møter og fysiske møter. Hva skaper nærhet og avstand? Du får tips til hvordan bruke stemme og kropsspråk og du lærer verktøy og teknikker som skaper oppmerksomhet i digitale møter.

Den populære og prisbelønte foredragsholderen Per Henrik Stenstrøm vil gjennom sitt todelte innslag skape både engasjement, latter og ettertanke.

INNSLAG

De fleste arbeidsgivere, er mer enn noen gang opptatt av å skape trygge og sikre arbeidsplasser når de ansatte, elever eller brukere skal tilbake på arbeid eller skole. Det vil derfor stilles krav til både ansatte og de som utfører renhold og desinfeksjon til å følge rutinene og sørge for at det blir dokumentert. Samhandling mellom de ansatte og de som utfører renholdet blir derfor ekstra viktig av hensyn til både økonomi og ressursbelastning. Hvordan løser ulike organisasjoner dette?  

Vi har intervjuet 5 ledere innenfor kommuner og store selskaper i Norge. Vi har gleden av å presentere Raymond Johansen som er byrådsleder i Oslo, Bjørn Ole Gleditsch som er ordfører i Sandefjord Kommune, Tove Aaabakken som er leder for HMS i NRK, Anne Flagstad leder for HR i Telenor Norge, og Frank Jenssen som er Fylkesmann i Trøndelag. Velkommen til en spennende debatt.

Trygge arbeidsplasser - Trygt renhold

Intervju med 4 bedriftseledere
Et innslag fra Stamina og Lilleborg på NAV sitt nye hovedkontor i Oslo. Stamina gikk gjennom bygget med smittevern i praksis, hva er nødvendig for å minimalisere smitterisiko? Hva er riktig oppførsel, hva skal vi være obs på og hvilken avstand bør vi holde til hverandre?

Lilleborg gikk gjennom hvordan utføre daglig renhold i uke rom med trygge metoder. Hva er godt nok og når skal desinfeksjon benyttes.

Trygge arbeidsplasser - Trygt renhold

Stamina og Lilleborg
Oslo Legevakt tar årlig imot ca 205 000 pasientbesøk. Samfunnet er avhengig av en effektiv legevakt. Da Erna stengte landet var Oslo Legevakt klar. Heldigvis var Oslo Legevakt godt forberedt og hadde beredskapsplaner og verktøy for effektivt å få på plass de nye beredskapsrutinene i forbindelse med renhold da det smalt med Covid- 19. i mars 2020. 

Gjennom Covid-19 viste renholderne en fantastisk stolthet og innsats! I innslaget viser Oslo Legevakt hvordan beredskapsrutinene sikret en effektiv legevakt i kampen mot Covid-19.

Beredskapsplaner og smittevern

Oslo Legevakt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) skal levere effektive fellestjenester med riktig kvalitet til departementene og Statsministerens kontor. Facility Management (FM) avdeling ved DSS  har ansvar for bl.a. renhold, logistikk, miljøstyring, kantinetjeneste samt andre fasilitetstjenester. DSS har vært aktive med utprøving av ny teknologi for å møte kravene til både effektivitet, kvalitet, sikkerhet, og arbeidsmiljø. DSS har fått ytterligere erfaring med dette i forbindelsen med Covid-19 pandemien. I dokumentarinnslaget som vises på konferansen, presentereres viktige og nyttige erfaringer fra dette arbeidet der ulike personer i DSS- organisasjonen deler sine vurderinger og opplevelser. 

IoT-teknologi =bransjeutvikling?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Eirik Norman Hansen er en ekte og oppriktig teknologioptimist. Han holder energiske og inspirerende foredrag om digitalisering, teknologi, kunstig intelligens og roboter. Eirik er spesielt opptatt av hva teknologi betyr for oss mennesker, organisasjoner og samfunn, hvordan dette former verden nå og i tiden som kommer, samt hva dette vil bety for nettop din bransje. Han har over 20 års erfaring som leder, rådgiver og forretningsutvikler, og har gjennom hele sin karriere jobbet med og for digitalisering og endring.

IoT-teknologi =bransjeutvikling?

Eirik Norman Hansen, Ekspert på digitalisering og teknologi
Bærekraftsmålene setter retningen på en rekke områder for å sikre et bedre liv og helse for mennesker individuelt og for at vi sammen skal sikre en framtid for planeten vår. De 17 målene berører hverdagen i bedriften på ulike måter. Hvordan påvirker dette renholdsbransjen? Hvilke av bærekraftsmålene er viktigst nettopp for oss? Hva betyr det for deg?
NHO og UN Global Compact Norge presenterer et konkret prosjekt med renholdsbedrifter og deres bærekraftsarbeid.

Det grønne skiftet i praksis

Næringslivets Hovedorganisasjon
Nye måter å jobbe på krever nye måter å lede på, mener Vigdis Austrheim. Hun jobber for at du skal bli mer bevisst på hvordan du fyller din rolle, hvordan du tenker, kommuniserer og samspiller med andre. Vigdis jobber som lederutvikler på fulltid. Hun har selv over 17 års ledererfaring fra IT-bransjen som gründer, mellomleder og toppleder i norske, nordiske og store internasjonale selskap. Vigdis hadde en sentral rolle i digitale endringsprosesser i Microsoft og vet hva som kreves av oss som ledere nå og fremover. 

Leder i den nye digitale hverdagen

Vigdis Austrheim, Leder og teamutvikler
Tove Gartland har nærmere 20 års erfaring fra vurdering og utvelgelse av topp- og mellomledere til norske og internasjonale selskaper. Hun er i dag partner og faglig ansvarlig for lederekrutteringer i konsulentselskapet Assessit. Assessit er det selskapet i Norden som gjennomfører flest vurderinger av lederes kompetanse og egnethet opp mot krevende lederutfordringer. Tove er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tidligere hatt ulike lederroller i både privat og offentlige virksomheter.

Leder i den nye digitale hverdagen

Tove Gartland, Partner/Leder executive search og lederutvelgelse i Assessit AS
Trond Erik Hillestad, den nye redaktøren i Renholdsnytt fra 1. oktober 2020, har fulgt bransjen aktivt gjennom mange år. Han gir oss noen betraktninger rundt bransjens utvikling og den økte oppmerksomheten om renhold og vaskeri som samfunnkritisk ressurs under Covid-19, bl.a. med Kronprinsens live-chat med renholdere.
Årets Servicehelt er en pris som ble innstiftet av NFSR i 2017. Prisen tildeles en person som har ytt spesiell serviceinnsats innen faget eller har utmerket seg gjennom sitt daglige arbeid ved å være spesielt serviceinnstilt i forhold til sine kunder og/eller kollegaer og medarbeidere. De nominerte kandidatene vil bli presentert og vinneren kåret live på konferansen.

Fortsetter vi å applaudere for renholderne?

Årets Servicehelt
Per Henrik Stenstrøm er radio- og TV-programlederen med erfaring fra Dagsrevyen til Se og Hør som journalist og redaktør. Den Volda-utdannede journalisten har vært programleder på TV og radio i en årrekke. Stenstrøm ledet i mange år P4s aktualitetsmagasin Sytten Tretti og P4s Morgensending og han var politiets hjelper da han var programleder for kriminalmagasinet Etterlyst på TV. I tillegg har han vært leder for en rekke ulike redaksjoner – både print og eter. De siste årene har han vært programdirektør i P4. Stenstrøm er en meget populær og prisbelønt foredragsholder og en av de som virkelig stråler fra scenen. Han har i mange år hatt medietrening og kurs for politikere, næringslivsledere og ulike firmaer og organisasjoner.

Per Henrik Stenstrøm

Programleder - Studio Oslo
Jørgen Sannesmoen er CEO og medgründer i Datec AS. I mer enn 20 år har han vært med i ledelsen av Datec og bidratt til at de er en av de ledende aktørene innen digital innovasjon og digitale verktøy i bransjen. Med sterkt engasjement i og for bransjen har han vært fast deltaker og medspiller i de fleste større bransjearrangement gjennom mange år, enten det har vært som medarrangør som bl.a. representant for RELE (Renholdprodukters Leverandørforening), foredragsholder eller leverandør. Gjennom Datec har han også hatt en dirigentrolle i utviklingen og gjennomføringen av Datec Konferansen, som gjennom årene, har utviklet seg til et av de største arrangementene i bransjen med fokus på utvikling og innovasjon.  

Jørgen Sannesmoen

Programleder - Studio Trondheim
1/

Trygge arbeidsplasser - Trygt renhold

Intervju med 4 bedriftseledere

Trygge arbeidsplasser - Trygt renhold

Stamina og Lilleborg

Beredskapsplaner og smittevern

Oslo Legevakt

IoT-teknologi =bransjeutvikling?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

IoT-teknologi =bransjeutvikling?

Eirik Norman Hansen, Ekspert på digitalisering og teknologi

Det grønne skiftet i praksis

Næringslivets Hovedorganisasjon

Leder i den nye digitale hverdagen

Vigdis Austrheim, Leder og teamutvikler

Leder i den nye digitale hverdagen

Tove Gartland, Partner/Leder executive search og lederutvelgelse i Assessit AS

Fortsetter vi å applaudere for renholderne?

Årets Servicehelt

Per Henrik Stenstrøm

Programleder - Studio Oslo

Jørgen Sannesmoen

Programleder - Studio Trondheim

Ekspertpanelet

Thomas har lang erfaring fra servicebransjen i inn- og utland. Han er utdannet siviløkonom og de  siste 10 årene har han ledet Sodexo Norge som er en av de ledende leverandørene innen Facility Management. 

Sodexo er et globalt selskap med virksomhet i mange land, deriblant Kina og Wuhan hvor Sodexo tidlig fikk erfaringer med Covid-19 og smittevernstiltak.  En rekke trender akselereres med Covid-19 og arbeidsplassutvikling og bærekraft har høy fokus hos mange bedrifter.

Thomas Havnegjerde

Administrerende direktør i Sodexo Norge
Robert Skramstad har over 15 års erfaring innen tekniske installasjoner på land og til vanns. Han leder i dag digitalisering- og teknologisatsingen til Eiendomshuset Malling & Co gjennom datterselskapet Malling & Co Technology AS. Eiendomshuset Malling & Co er landes største og eldste rådgiver innen næringseiendom. Selskapet forvalter en variert eiendomsportefølje, med verdi på over 90 milliarder NOK bestående av over 2 500 000 kvadratmeter, for ulike private og offentlige gårdeiere. Robert er utdannet Elektriker og Elkraftingeniør og har tidligere jobbet som teknisk eiendomsforvalter og senioringeniør i oljebransjen.

Robert Skramstad

Partner og daglig leder i Malling & Co Technology
Paulo Ruvina har jobbet innen renhold siden 1996 og etter 10 år i Color Line startet han i DSS som seksjonssjef. Hans mål i DSS har vært å fortsette profesjonaliseringen av renholdstjenesten med tanke på økt kvalitet, effektivitet og økt kundetilfredshet. Etter 2013/14 har renholdstjenesten i regjeringskvartalet vært gjennom en stor effektiviseringsprosess som har blitt gjennomført i kjølvannet av satsning på blant annet kompetanseutvikling, rekruttering, moderne utstyr/maskiner, digitalisering og ledelse. Paulo Ruvina har juridisk utdanning fra Universitetet i Lisboa og er utdannet husøkonom fra HiAk (i dag OsloMet) i 1998-2000, samt tatt ytterligere utdanning innen ledelse- og coaching.

Paulo Ruvina

Seksjonssjef Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Avdeling for Facility Management
Jorulf Brøvig Silde er bransjedirektør for bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel. Han peker på at framtidens næringsliv allerede er her, det gjelder bare å la de forretningsmodellene som tar hensyn til planetens tåleevne og bygger livskraftige samfunn være de som vinner fram. Han er utdannet sivilingeniør og arbeider for at seriøse bedrifter skal ha gode rammebetingelser og forutsigbare ordninger. Bransjeforeningen han leder er med på å utvikle og etablere utdanningstilbud i offentlig regi og å utvikle bransjestandarder for kompetanseutvikling i bedriftene. Samtidig er han initiativtaker til prosjekter der bedrifter og delbransjer vil kunne ta ut sitt potensiale som bedrift og samfunnsaktører når det gjelder bærekraft, både innen miljø og klima og sosial inkludering og integrering.

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør Bransjeforeningen Drift og Service i NHO
Ingeborg Malterud, nytilsatt fagsjef for renhold og fasilitetstjenester i bransjen Drift og Service i NHO Service og Handel. Motiveres av å jobbe for, og med, bedriftene i NHO og for renhold- og serviceområdet. Bransjens solide plassering i norsk næringsliv gir innovative løsninger for kommende samfunnsutvikling. Det gode arbeidet som er nedlagt for seriøsitet, kompetanse og bærekraft skal bringes videre. Ingeborg er utdannet idéhistoriker og bedrifters rolle, partssamarbeid, sysselsetting og forutsigbare rammer for næringsutvikling er viktige interesseområder. 

Ingeborg Malterud

Fagsjef Renhold og fasilitetstjenester i NHO
Dag har over 25 års erfaring som leder og er ansvarlig for forretningsutviklingen i konsernet han leder. Hans siste utviklingsprosjekt var N3smart som er et fullstending ECO IoT System for Renholdssoner og andre fastmonterte matter og maskiner. N3smart er det første IoT system av sitt slag i denne bransjen. Hans ekspertise ligger i å se hvordan man kan dyktiggjøre og skape verdi gjennom å benytte ny teknologi i renhold og drift av bygg. 

Dag Hognerud

Group CEO og Grunder av N3zones Group
Kim N. Gabrielli er administrerende direktør i UN Global Compact Norge. UNGC er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft med over 11.000 bedriftsmedlemmer verden over og 200 norske medlemmer. Kim var tidligere assisterende generalsekretær i FNs barnefond UNICEF Norge. Han har også bakgrunn som gründer, togvert, hjelpepleier og fra renhold. Mer om UN Global Compact på www.globalcompact.no.  

Kim N. Gabrielli

Administrerende direktør/CEO i UN Global Compact Norge

Vivi Lindahl er universitetsutdannet kjemiker med 25 års erfaring i Lilleborg (profesjonell). Hun har erfaring fra både markedsavdeling, utvikling og fagavdeling, og har i dag kjemiskteknisk og regelverksansvar for produkter til renhold, gulvpleie, overflatedesinfeksjon, helse og personlig hygiene. Hun har utviklet og holdt mange kurs i renhold og hygiene mm, blant annet ved husøkonomutdanning og FM-studiet ved Oslo Met, og har i tillegg erfaring som freelancejournalist/-fotograf, og har ansvar for Lilleborgs bærekraftskommunikasjon.

Vivi Lindahl

Cand. Scient/Senior produktutvikler i Lilleborg
Lise Haugen Slorby er utdannet Husøkonom og Bachelor i Husøkonomi- og serviceledelse og HMS verneingeniør. Har nettopp avsluttet arbeidet som delprosjektleder for flytting og interiør i samlokalisering av Arbeids- og velferdsdirektoratet på Helsfyr. I tillegg til prosjekter jobber hun med oppfølging av FM-avtaler i NAV og som rådgiver i andre flytteprosesser.

Lise Haugen Slorby

Seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Eirik Norman Hansen er en ekte og oppriktig teknologioptimist. Han holder energiske og inspirerende foredrag om digitalisering, teknologi, kunstig intelligens og roboter. Eirik er spesielt opptatt av hva teknologi betyr for oss mennesker, organisasjoner og samfunn, hvordan dette former verden nå og i tiden som kommer, samt hva dette vil bety for nettop din bransje. Han har over 20 års erfaring som leder, rådgiver og forretningsutvikler, og har gjennom hele sin karriere jobbet med og for digitalisering og endring. 

Eirik Norman Hansen

Ekspert på digitalisering og teknologi
1/

Thomas Havnegjerde

Administrerende direktør i Sodexo Norge

Robert Skramstad

Partner og daglig leder i Malling & Co Technology

Paulo Ruvina

Seksjonssjef Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Avdeling for Facility Management

Jorulf Brøvig Silde

Bransjedirektør Bransjeforeningen Drift og Service i NHO

Ingeborg Malterud

Fagsjef Renhold og fasilitetstjenester i NHO

Dag Hognerud

Group CEO og Grunder av N3zones Group

Kim N. Gabrielli

Administrerende direktør/CEO i UN Global Compact Norge

Vivi Lindahl

Cand. Scient/Senior produktutvikler i Lilleborg

Lise Haugen Slorby

Seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Eirik Norman Hansen

Ekspert på digitalisering og teknologi
Moderne og eksklusivt
konferansesenter
Flott eventareale
Stort konferanserom
Overnatting med
stilfull funksjonalitet

STED

Moxy Oslo X
Norges første Marriott-hotell
Datec Konferansen 2018 avholdes hos Moxy Oslo X, som ligger midt i smørøyet mellom Gardermoen og Oslo. Hotellet ligger vegg-i-vegg med det nyåpnede møte- og eventsenteret, X Meeting Point Norway, og gir deg et opphold helt utenom det vanlige.

IKKE GÅ GLIPP AV 

bransjens første "live streamede" digitalkonferanse

Meld deg på!